Toft-Nielsen A/S / Landinspektørfirmaet Toft-Nielsen er et landinspektør- og ingeniørfirma, der udfører alle matrikulære og rådgivningsmæssige opgaver : Udstykning, ejerlejligheder, afsætning af skel, jordfordeling, vindmølleplanlægning m.m.

Firmaet er medlem af Landinspektørernes Gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE). Dette sikrer dig en stor tryghed, når vi udfører landinspektøropgaver for dig.

 

Vi udvikler og vedligeholder også CAD/GIS-programmet LandCad® :

LandCad® er et 100% dansk GIS- og CAD-system, der anvendes af landinspektører, landmålere, ingeniører, arkitekter, entreprenører, ledningsejere samt kommuner og statslige opmålingsvirksomheder.

LandCad® rummer brugervenlig grafisk landmåling, ledningsregistrering, volumenberegning, cut/fill beregning, vandløbsregistrering, GIS, moduler til udveksling af data med Geodatastyrelsen, MIA samt modul til E-Tinglysning.

LandCad® kan konvertere data mellem en lang række kort/GIS-formater og koordinatsystemer, bl.a.:

·         Frie grunddata fra GST Geodatastyrelsen, Kortforsyningen, Datafordeleren, SDFE skråfotos

·         ifc4-format til 3D BIM og Digitalt Byggeri

·         Dansk standard for fotogrammetri og landmåling - DSFL.

·         MicroStation - DGN med cellefiler og DWG med blokke

·         MapInfo TAB - MIF (kortdata) - MID (databaseoplysninger)

·         ESRI ArcGIS - Geodatabaser og Shape med dBase databaseoplysninger

·         Intergraph G/Tech med databaseoplysninger

·         VarmeGraf, Elgraf, Vandgraf og ElReg med databaseoplysninger

·         AutoCAD og AutoCAD Civil 3D DXF og DWG med blokke og headerinformation

·         DAS og Dan-DAS XML format - kloak- og afløbsformat.

·         Dan-Vand forsyningsformat

·         Geodatastyrelsen (GST) Kortforsyningen, raster og vektor, frie grunddata, UTM, KP2000, S34 via nettet (WMS/WFS eller download)

·         Punktskyer fra droner, laserscannere og Kortforsyningen

·         COWI DDOLand og DDOBy Ortofoto via nettet (WMS)

·         LandXML format.

·         GML format til kort og Domstolsstyrelsens E-tinglysning af servitutter

·         GeoCAD og VarmeGraf formater

·         Komma- eller anden karakterdelt fil, med differentieret tolkning af de enkelte linier.

·         UTM, DKTM, KP2000, S34, Geografiske koordinater, Fehmern, Metro, lokale systemer, DVR90, DNN

LandCad® kan udveksle data med en lang række af markedets måleinstrumenter, bl.a.:

·         Leica instrumenter, udveksling på formaterne LCK, GSI og GPS systemer. Leica Viva med kamera samt stregkodelæser er understøttet. LandCAD kan køre på Leica markcomputer med GPS.

·         Trimble og Topcon instrumenter, GPS og totalstation.

·         Geodimeter instrumenter.

·         samt markedets øvrige GPS systemer.

·         Leica/Trimble/Topcon maskinstyring, via LandXML.

LandCad® priseksempler :

           Oversætter DWG/DXF <--> DSFL ................................................. .. DKK 12.000+moms

           Oversætter DWG/DXF <--> Dan-DAS og Dan-VAND . .......................... DKK 12.000+moms

           Oversætter GPS --> DXF/DWG/DSFL ............................................... DKK 12.000+moms

           Oversætter DSFL <--> ESRI/ArcGIS/SDE/SHAPE, G/Tech, MapInfo......... DKK 17.000+moms

           Oversætter DXF/DWG/DGN/DSFL/GPS --> Maskinstyring ...................... DKK 30.000+moms

           LandCAD VASP - dannelse af VASP32- og VASPGPS-data (vandløb) ....... DKK 15.000+moms

           LandCAD Arkitekt - hentning af frie grunddata og bymodeller til AutoCAD, Revit, ArchiCad, QGIS .......

             gratis anskaffelse, årligt abonnement baseret på antal CAD-brugere i virksomheden:

             1-10 = 7.500/år, 11-25 = 15.000/år, 26-50 = 22.500/år, >50 = 30.000/år

             Obligatorisk LandCAD Arkitekt installations/undervisningsdag: kr. 7.600+rejse+moms

<

 

Der er ca. 150 LandCad®-kunder i ind- og udland, med tilsammen ca. 1600 brugere.


Vi tilbyder diverse ingeniør- og landinspektørmæssige ydelser.

 Download LandCAD

 Gårdbo Vindmøllepark - information

 Vi arbejder også med: Kulturbro-Aalborg - Den rekreative gang- og cykelsti på Jernbanebroen i Aalborg.

 Vi arbejder også med: Motorvejsplanlægning – den 3. Limfjordsforbindelse som østforbindelse

 

 

Om Aktieselskabet :

 

CVR-NR 12822103 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Udskrevet 23.01.2007 Kampmannsgade 1

1780 København V

 

 

E-post ckk@eogs.dk

 

 

SAMMENSKREVET RESUME

 

 

----------------------------------------------------------------------

SELSKABSNAVN:

 

 

TOFT-NIELSEN A/S

----------------------------------------------------------------------

Seneste Stiftelses-

registrering: 23.01.2007 dato: 01.02.1989

 

 

Seneste

vedtægtsdato: 22.01.2007

 

 

Binavne: TOFT-NIELSEN DATASYSTEMER A/S (TOFT-NIELSEN A/S)

LANDCAD A/S (TOFT-NIELSEN A/S)

 

 

Hjemsteds-

adresse: A.C. Jacobsensvej 29

9400 Nørresundby

 

 

Hjemsteds-

kommune: Aalborg

 

 

Formål: Selskabets formål er at drive handel med edb-udstyr og

programmer, rådgivning, investering, finansiering,

anden handel og anden dermed i forbindelse

stående virksomhed.

 

 

Aktiekapital: Kr. 500.000,00

 

 

Stiftere: A/S PSE NR. 1680

Kronprinsessegade 18

1306 København K

 

 

Bestyrelse: Advokat Jens Aage Jerslev

formand

Johan Langes Vej 15

8000 Århus C

 

 

Bente Underbjerg Toft-Nielsen

A.C. Jacobsens Vej 29

9400 Nørresundby

 

 

Jens Toft-Nielsen

A.C. Jacobsens Vej 29

9400 Nørresundby

 

Direktion: Jens Toft-Nielsen

A.C. Jacobsens Vej 29

9400 Nørresundby

 

 

Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en

direktør i fællesskab med 1 bestyrelsesmedlem

 

 

Selskabs-revisor: ERLING G. JENSEN REVISIONSANPARTSSELSKAB

Tofthøjvej 11 B

9280 Storvorde

 

 

Regnskabsår: 01.07 - 30.06

 

 

Første regnskabsperiode: 01.02.1989 - 30.06.1990

 

 

Den juridiske enhed var tidligere registreret

under registreringsnummer A/S176969.

 

 

Registrering er sket.

 

 

 

 

©Toft-Nielsen A/S            WebMaster