K U R S U S - K U R S U S - K U R S U S - K U R S U S - K U R S U S


LandCAD tilbyder som noget nyt 8 forskellige "Hvis du vil vide alt"-kurser. De er tænkt som et tilbud til dig, der synes, du allerede ved meget om et konkret emne, men som alligevel ofte står i en situation, hvor du kunne have glæde af at kende alle mulighederne indenfor emnet.

 

  

1) "Hvis du vil vide alt" om Frie Grunddata.

Vi kommer helt til bunds i frie og gratis Grunddata og hvordan du anvender dem : Ortofotos, matrikelkort, bygninger, veje, højdekurver, men også data fra Miljøportalen og Plansystem DK.

Tirsdag den 1-3-2016, kl. 9-16, i Nørresundby.

2) "Hvis du vil vide alt" om E-tinglysning, GML-filer, tinglysningsrids og skærmarbejdet på tinglysning.dk.

Domstolsstyrelsen har på det seneste skærpet fortolkningen af, på hvilken måde tinglysningsrids og GML-fil skal stemme overens. Dette gennemgår vi, sammen med en række praktiske eksempler på, hvad du kan gøre for at gardere dig imod afvisning af dine anmeldelser.

Onsdag den 2-3-2016, kl.9-16, i Nørresundby.

3) "Hvis du vil vide alt" om DanDAS.

Eksport til DanDAS, tabeller, brøndrapporter, import fra DanDAS, kobling af TV-inspektionsdata. Kodebestemte DanDAS-tilstande, generelle DanDAS-tilstande, Ejerfordeling, effektiv måling af nedstik i marken, og meget mere.

Tirsdag den 15-3-2016, kl. 9-16, i Nørresundby.

4) "Hvis du vil vide alt" om ESRI Shape og Geodatabaser.

Eksport til Shape, tilstande, tabeller, filstruktur, kobling til andre GIS-data. Import fra Shape-filer og videre bearbejdning.

Onsdag den 16-3-2016, kl. 9-16, i Nørresundby.

5) "Hvis du vil vide alt" om AutoCAD.

LandCAD's eksport til AutoCAD og Revit DWG og DXF, tabeller, header. Dannelse af headerfiler og tabeller, så du kan levere data med dine brugeres egne og kendte symboler, layers, linietykkelser, tekstfonte m.v. Dannelse af ortofotos i LandCAD til brug i AutoCAD og Revit. Import af AutoCAD-filer, håndtering af store datamængder, oprydning, videre bearbejdning.

Torsdag den 17-3-2016, kl. 9-16, i Nørresundby.

6) "Hvis du vil vide alt" om Tilstandshåndtering i LandCAD.

Måling af tilstande med GPS i marken, kontrol og ændring af tilstande i IGS, brug af kodebestemte tilstande, visning af tilstande på kort. Eksport af kortdata med tilstande til GIS og regneark.

Onsdag den 30-3-2016, kl. 9-16, i Nørresundby.

7) "Hvis du vil vide alt" om Avanceret Volumenberegning og Maskinstyring.

Vi graver lidt dybere end vi gør på vores øvrige kurser, og ser bl.a. på trådmodeller, indbygning af jord, og avanceret brug af tværprofilbaseret volumenberegning.

Torsdag den 31-3-2016, kl. 9-16, i Nørresundby.

8) "Hvis du vil vide alt" om VASP-måling i marken og dannelse af VASP-modeller på kontoret.

Vi gennemgår den korrekte opmålingsprocedure, med tilløb, skalapæle og vandspejlskoter, og gennemgår, hvordan du også kan lave en VASP-model ved hjælp af automatiske tværprofiler.

Tirsdag den 5-4-2016, kl. 9-16, i Nørresundby.

 

Antal deltagere

Navne på deltagere

 

 

Pris pr. kursusdag : Kr. 2.500+moms incl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

 

Alle kurser er overenskomstmæssige efteruddannelseskurser.  Undervisning foregår på storskærm. Egen PC kan medbringes.

Fra København tager det 40 minutter med fly og derefter 5 minutter i taxa til vores kontor. Der er mange - ofte prisbillige - afgange.
Med tog kan du køre direkte til Lindholm station, der ligger 5 min. gang fra vores kontor.
Der er gode parkeringsmuligheder lige ved kontoret for de der kommer i bil.

Såfremt du ønsker at deltage i flere kurser, f.eks. 1+2, eller 2+3, eller blot vil være i god tid om morgenen, er vi gerne behjælpelige med at arrangere overnatning.
Tilmelding sker ved at sende os en mail eller ringe på tlf. 98179485.
Sidste frist for tilmelding : Fredag den 26-2-2016. Tilmeld dig allerede nu på post@landcad.dk eller tlf. 98179485, hvis du vil være sikker på en plads.
Udeblivelse eller afbestilling senere end 5 dage før kursusstart udløser fuld kursusbetaling.

Vi håber at se dig på et eller flere kurser.


K U R S U S - K U R S U S - K U R S U S - K U R S U S - K U R S U S